Skip to content Skip to footer

severin-demchuk-60NulquhzoI-unsplash

Bærekraft, omstilling og optimalisering

Hva gjør vi?

Digitale løsninger for effektiv bruk av strømnettet

Vi akselererer elektrifiseringen av samfunnet gjennom standardiserte og kundefokuserte prosesser, med støtte fra effektive digitale løsninger.

Om Oss

ElBits fokuserer på å utvikle og bruke digitale tjenester for å optimalisere nettinfrastrukturen og understøtte det grønne skiftet.

Løse utfordringer i bransjen

Vi skal være en aktør som løser utfordringer bransjen må løse i fellesskap.

Optimalisering av strømnettet

Gjennom bruk av våre digitale tjenester vil strømnettet utnyttes bedre.

WattApp

En app utviklet for å gjøre informasjon om nettkapasitet lett tilgjengelig for alle.

Enkel søkeprosess for nettilgang

Vi jobber med å gjøre det lettere å søke om tilknytning til strømnettet på tvers av nettselskap.
online-store-image1
karl-pawlowicz-QUHuwyNgSA0-unsplash
Teknologi med effekt

Tilknytnings-portalen

I tilknytningsportalen kan du søke om nettilknytning hvor som helt i landet, så lenge det aktuelle nettselskapet er med i ElBits. Effektbehov og lokasjon må være rimelig avklart når du søker. Skriv inn hvor mye strøm du trenger og hvor du trenger den, så vil vi rute søknaden din til riktig nettselskap. Enkelt og greit!

Teknologi med effekt

WattApp

WattApp er utviklet for å gjøre informasjon om nettkapasitet lett tilgjengelig for alle. Hensikten er å dele informasjon og forventningsstyre alle med behov for å koble seg til strømnettet, enten for å bruke eller levere energi.

kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash
single-earth-VQrhxrItWrc-unsplash
markus-spiske-hvSr_CVecVI-unsplash
ux-indonesia-WCID2JWoxwE-unsplash
Teknologi med effekt

Teknisk plattform

ElBits utvikler tjenester på en nymoderne og modulbasert plattform som skal støtte et mangfold av løsninger både bransjen og kundene våre har behov for. Plattformen legger til rette for fremtidsrettede teknologivalg, og tjenestene vil alltid utvikles basert på brukerbehov og -involvering.

Dette jobber vi med nå

Wattapp

WattApp er utviklet for å gjøre informasjon om nettkapasitet lett tilgjengelig for alle. Hensikten er å dele informasjon og forventningsstyre alle med behov for å koble seg til strømnettet, enten for å bruke eller levere energi.

Status
Lansert
Tilknytnings-portalen

I tilknytningsportalen kan du søke om nettilknytning hvor som helt i landet, så lenge det aktuelle nettselskapet er med i ElBits. Effektbehov og lokasjon må være rimelig avklart når du søker. Skriv inn hvor mye strøm du trenger og hvor du trenger den, så vil vi rute søknaden din til riktig nettselskap. Enkelt og greit!

Under utvikling
Teknisk plattform

ElBits utvikler tjenester på en nymoderne og modulbasert plattform som skal støtte et mangfold av løsninger både bransjen og kundene våre har behov for. Plattformen legger til rette for fremtidsrettede teknologivalg, og tjenestene vil alltid utvikles basert på brukerbehov og -involvering.

Under utvikling
ElBits Data Repository

ElBits må sikre at både informasjon vi behandler selv og utveksler med andre parter er standardisert, dokumentert og oppdatert. Alt skal håndteres sikkert og være underlagt bruksavtaler.

Under utvikling
Tjenestestruktur

Tjenestestrukturen skal bidra til at verdien av ElBits som selskap og tjenester realiseres, gjennom å sikre en forståelig, transparent og bærekraftig tjenesteutviklingsprosess- og økonomi; både internt og ut mot nettselskapene.

Under utvikling
Automatisert løsning for anleggsbidrag/Anleggsbidrag-GPT

Det er et behov for mer kontroll i prosessen rundt anleggsbidrag, både for å frigjøre kapasitet hos nettselskapene og gi kundene bedre oversikt. En del av løsningen kan være å koble anleggsbidrag geografisk til nettmodellen, å bruke AI eller å lansere nettspleis.no.

Analyseres
Informasjonsstandardisering/Den store datadugnaden

Det er et behov for å heve datakvaliteten i nettbransjen og lage en felles informasjonalmodell for datautveksling. Dette vil gi et bedre grunnlag for samarbeid, og kan muliggjøre en felles nasjonal nettmodell.

Analyseres
Energiportalen

Det er et behov for å få bedre oversikt i planlegging og drift for å unngå feil og unødvendige investeringer. Dette haster på grunn av sterkt vekst i solproduksjon som påvirker drift. Løsningen kan være å samle data og forbruk i en Energiportal, som inkluderer historisk- og sanntidsdata.

Analyseres
Mitt nett

Det er et behov for å ha en kundeportal som speiler deler av nettselskapenes saksbehandlingssystem, slik at kunder til enhver tid er oppdatert på saksstatus.

Analyseres
Samtidighetsplattform

Det er et behov for å maksimere utnyttelsen av nettet, ved å gi søkere som ønsker strøm en faktor etter typen nett de søker i. Dette kan bygge på tilknytningsportalen eller felles nettmodell.

Analyseres
Samhandling bygg og anlegg

Det er behov for enklere arbeidsprosesser, søknadsprosesser og gjennomføring for utbyggere og alt som omhandler infrastruktur. For eksempel omforente krav til hvilke data som skal foreligge, kvalitet og format og usikkerhet på disse. Det kan gjøres ved å utarbeide et verktøy der alle sine data er sammenstilt og synlig for alle.

Analyseres
Optimal nettdrift

Det er et behov for bedre utnyttelse av nettet, kontroll på risiko og opprettholde oppetid i et volatilt system. En løsning kan være å lage et verktøy til styringsinfo, til operatørene, driftsledere, ledelsen og styret.

Analyseres
Nasjonal nettmodell/prosessmodell/Kraftinn

Vi trenger en nasjonal nettmodell som gjør det enklere å utveksle informasjonen mellom nettselskaper, bransjeorganisasjoner, NVM, mm. Det vil også muliggjøre flere tjenester og leverandører, som lastberegninsmoduler, planleggingsverktøy, Elhub, Wattapp, strømkast, NVE-atlas, mm.

Analyseres

Har du en idé til noe ElBits kan jobbe med?

Vi jobber aktivt for å samle ideer og innspill til hvilke problemer vi kan være med å løse.
Hvem er vi?

Samarbeid på tvers av bransjen

Gjennom samhandling mellom bransjeaktører realiserer ElBits potensialet som Norges viktigste arena for praktisk gjennomføring av elektrifisering og digitalisering.